THIẾT KẾ BANNER MARKETING DƯỢC PHẨM CYSINA


Công ty TNHH quốc tế Cysina Việt Pháp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế chuyên cho Ung bướu và vô sinh hiếm muộn. Ở dự án này Apollonet với vai trò tư vấn và thiết kế bộ banner truyền thông online Cysina. Công ty TNHH quốc tế Cysina Việt Pháp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế chuyên cho Ung bướu và vô sinh hiếm muộn. Ở dự án này Apollonet với vai trò tư vấn và thiết kế bộ banner truyền thông online Cysina. Công ty TNHH quốc tế Cysina Việt Pháp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế chuyên cho Ung bướu và vô sinh hiếm muộn. Ở dự án này Apollonet với vai trò tư vấn và thiết kế bộ banner truyền thông online Cysina.

  • Client: Mondelez Vietnam
  • Role: Packaging Design
  • Agency: The Circle – Branding Partners
  • Location: Vietnam