Dự Án: Sữa Sumi vị dâu
Hạng Mục: Bao bì
Thực hiện bởi: Thái Hoàng Design