Dự Án: Kẹo Eikodo
Khách hàng: Eikodo
Hạng Mục: Bao bì
Thực hiện bởi: Thái Hoàng Design